Varför ErgoThruster?

Skapa fördelar och konkurrenskraft genom att vara en attraktiv arbetsgivare!

Personalvård

Personalvård

Arbetsgivare som tillhandahåller arbetsmiljövänliga verktyg till medarbetare med fysiskt tunga arbetsuppgifter är medlemmar i "Member of Smart Working Society". Det har visat sig vara enklare att rekrytera bra personal till företag med det medlemskapet vilket är en logisk konsekvens.

Tillgång till arbetskraft

Tillgång till arbetskraft

Många yrkesgrupper har traditionellt varit bemannade med människor vars fysiska förmåga utgjort grundförutsättningen. I dagens moderna samhälle jobbar vi smartare och använder hjälpmedel som innebär att utbudet av tillgänglig arbetskraft ökar markant. Stor som liten och stark som svag, alla kan göra samma sak med rätt verktyg.

Effektiva arbeten

Effektiva arbeten

Pigga människor är ofta glada människor. Glada människor är ofta bevis på att man trivs med sin vardag. Arbetsglädje leder alltid till ett effektivare arbete och kan man skapa förutsättningar för detta på en arbetsplats får det såklart positiva konsekvenser. Med rätt ergonomiska hjälpmedel skapas en miljö för personalen att vara glad, pigg och effektiv var dag!

Ekonomisk effekt

Ekonomisk effekt

Hög sjukfrånvaro i yrkeskategorier med fysiskt tunga arbeten har tyvärr alltid varit hög. Många år i dessa yrken har historiskt orsakat stora förslitningsskador som resulterat i långa sjukskrivningar och i allt för många fall förtidspensionering med livslånga men. Tänk att det med enkla åtgärder går att påverka detta bara genom att se till att personalen har de rätta verktygen. Vad kostar sjukskrivningar i längden? För individen - möjliga men för livet! För arbetsgivaren - Massor med pengar. Är det värt det?

Inget förarbevis krävs

Inget förarbevis krävs

Det krävs ofta någon form av körkort för att personal ska få använda sig av fordon och truckar på arbetsplatser men det behövs inte för att få köra Ergothruster. Detta gör att så många fler kan nyttja hjälpmedlet och därmed öka nyttjandegrad och jämlikhet.

Vill ni ha hjälp med att hitta en lösning?

Berätta för oss vilket arbetsmoment som Ni önskar få en smartare hantering av så klurar vi fram ett förslag med vår erfarenhet.

Kontakta oss
Tack! Vi hör av oss!
Oj! Något blev fel. Försök igen.