ErgoHyra

Vår unika och flexibla hyresmodell säkerställer att Ni har det bästa hjälpmedlet när Ni behöver det utan att binda upp likviditet. Du väljer själv vilken bindningstid och kan därför prova på först i 3 månader och sedan ta beslutet om Ni vill behålla och sänka avgiften genom att byta avtal eller lämna igen.

Flexibelt

Under avtalstiden kan du enkelt uppgradera eller byta utrustningen. Efter avtalstiden väljer du om du vill köpa loss utrustningen, återlämna den eller fortsätta hyra.

Ekonomiska fördelar

Låt Era pengar arbeta smart och minimera administrationen.

- 0kr i skattepliktiga balansposter
- Enkelt att budgetera med fast månadsavgift
- Bra för cashflow/likviditet
- 100 % avdragsgillt

Trygghet med försäkring

Den förhyrda utrustningen måste vara försäkrad och vi har därför ett förmånligt erbjudande på en försäkring som slår de flesta.

När olyckan eller tjuven är framme upptäcker många att deras företagsförsäkring täcker väldigt liten del av skadan. Det kan också vara så att försäkringen inte täcker någonting alls då långt ifrån alla företagsförsäkringar täcker hyrd och leasad utrustning över huvud taget. Om den gör det, är självrisken onödigt hög och handläggningstiden kan ta veckor eller månader.
   
Vår försäkring är optimerad för din utrustning där vi förhandlat fram:

  • En låg självrisk - 0 - 1 000 kr*
  • En hög ersättningsnivå - motsvarande lika bra utrustning eller bättre - än den som skadats eller förlorats
  • Ett maskinskadeskydd – I praktiken en förlängd garanti som träder in efter ordinarie tillverkargaranti gått ut
  • Kortare handläggningstid än leveranstiden av ett ersättningsobjekt.

*Andra självrisknivåer kan förekomma, se fullständiga villkor